Všechny texty a tvorbu v cizím jazyce lze snadno zkontrolovat

Připravujete svou bakalářskou, magisterskou, diplomovou, nebo jakoukoliv jinou práci a potřebujete ji mít nejen v českém, ale také v anglickém jazyce? Pokud vám tento cizí jazyk není zcela blízkým, nebo si nejste zcela jistí, že je vaše dílo naprosto v pořádku, tak se spolehněte na odborníka, který vám celý text zkontroluje. Já takovým odborníkem jsem. Zkušenosti jsem sbírala nejen během studia, ale také během svého působení na několika jazykových školách. Proto se můžete na mé korektury magisterských prací v angličtině skutečně spolehnout.

Mé zkušenosti se vám budou před odevzdáním tvorby hodit

Odborné i neodborné texty si zaslouží dokonalé provedení a dokonalý překlad. Já vám ho zajistím z i do cizího jazyka. Stejně tak vám zajistím kontrolu celého textu v cizím jazyce, protože velice dobře vím, že ne pro každého je zvládnutí gramatiky i stylistiky v cizím jazyce jednoduché. Se mnou si nad tím nebudete muset lámat hlavu a zaplatíte mnohem méně, než u překladatelských agentur.